Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț desfășurată în anul 2023

Publicat in Interventie, Pregatire, Prevenire pe 4th martie, 2024

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII PREVENTIVE

Inspecția de Prevenire, prin Compartimentul Avizare Autorizare a soluționat un număr total de 633 de cereri în domeniul avizării-autorizării, fiind emise următoarele tipuri de documente:

 • aviz de securitate la incendiu: 100;
 • respingere aviz de securitate la incendiu: 90;
 • autorizație de securitate la incendiu: 55;
 • respingere autorizație de securitate la incendiu: 53;
 • aviz amplasare în parcelă: 2;
 • aviz acces drumuri publice: 1;
 • alte tipuri de documente (neîncadrări, asistență tehnică etc.):332.

În anul 2023 au fost executate controale de fond la unitățile administrativ teritoriale din județ, respectiv: municipiile Piatra Neamț și Roman, orașele Târgu Neamț și Bicaz și 70 de comune din județ. În acest an au fost executate controale tematice la cele mai importante categorii de obiective, iar la ordinul IGSU au fost executate activități de control la cămine de bătrâni și alte obiective care oferă servicii sociale în perioada iulie-august, la stațiile GPL/stații mixte în perioada septembrie-octombrie și la unități de turism și alimentație publică în luna decembrie.

Controlul de prevenire s-a axat pe reducerea obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și efectuarea de controale de fond la localități.

În anul 2023 au fost aplicate 231 de amenzi comparativ cu 259 aplicate în 2022, pe fondul unei triplări a cuantumului amenzilor, de la 1.084.100 lei în 2022 la 3.505.500 în 2023, cu o medie de 15.175 lei pe amendă. De asemenea, au fost aplicate 2421 de avertismente, numărul acestora fiind în scădere prin raportare la cele 3257 de avertismente aplicate în 2022.

Anul anterior s-a finalizat cu 2 sancțiuni în baza HGR 915/2015 fiind aplicate 2 sancțiuni complementare de oprire a funcționării în cazul a două obiective de alimentație publică din comuna Borlești și comuna Zănești.

ÎN DOMENIUL OPERATIV

În zona de competență a Inspectoratului s-au produs 741 incendii (inclusiv vegetație uscată), din care 734 s-au produs pe teritoriul județului nostru, iar 7 incendii în cele 2 județe (Bacău și Iași) în care unitatea noastră intervine pe baza unor planuri comune de intervenție. Este de remarcat scăderea consistentă a numărului de incendii față de anul 2022, când unitatea a intervenit pentru stingerea a 1022 incendii (inclusiv vegetație uscată), din care 1013 pe teritoriul județului nostru.

 

 

Din cele 741 de incendii (inclusiv incendiile de vegetație uscată și altele) produse pe teritoriul județului nostru, 218 au avut loc în mediul urban (29,42% din totalul incendiilor) și 523 în mediul rural (70,58% din totalul incendiilor).

În anul 2023, incendiile nu au produs doar pagube materiale ci şi victime omeneşti (6 persoane adulte au decedat și 17 persoane adulte au fost rănite), iar 10 persoane adulte au fost salvate, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului trecut când 10 persoane au decedat, 23 persoane  au fost rănite și 35 persoane au fost salvate.

Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la cca. 17985 mii lei, însă intervenţia serviciilor profesioniste şi voluntare a condus la limitarea pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de cca. 150537 mii lei.

Cele mai importante incendii la care s-a intervenit pe parcursul anului 2023 au fost:

 • incendiu produs la depozitul de paleți aparținând operatorului economic C. Expert Axon Palet S.R.L., situat pe Șoseaua de Centură din municipiul Roman, având ca obiect de activitate repararea și depozitarea de europaleți. Intervenția a fost una complexă și de durată, din cauza suprafeței mari afectate, a faptului că incendiul a cuprins și hala unui depozit de piese auto din imediata vecinătate și a existenței riscului de extindere la stația de carburanți aparținând S.C. OMV PETROM aflată la 20 m distanță;incendiu la deșeurile de materiale nepericuloase aparținând SC ECO DEM COLLECT SRL. din loc. Săvinești, societate specializată în preluarea și transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase, inclusiv deșeuri medicale și medicamente expirate, în scopul eliminării finale prin mijloace specifice;

 • incendiu hală gatere în sat Leghin, comuna Pipirig, intervenție de lungă durată care a necesitat creșterea capacității operaționale și forte solicitate în sprijin de celelalte subunități, incendiul afectând o cantitate mare de material combustibil și o suprafață însemnată.

CONTROL RISCURI LA DEZASTRE

Pe parcursul anului 2023 a fost emisă o autorizație de protecție civilă, nefiind soluționate cereri de emitere a avizelor de protecție civilă.

La începutul anului 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ‚,Petrodava’’ al județului Neamț avea în evidență 4 operatori economici clasificați după Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Astfel au fost executate inspecții la toate obiectivele supuse prevederilor Legii 59/2016: S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., S.C. KOBER Turturești, S.C OSCAR DOWNSTREAM ROMAN, SC KOBER SRL Dumbrava Roșie.

În anul 2023 au fost emise 124 avize pentru rutele de transport deșeuri periculoase.

ÎN DOMENIUL OPERATIV

În anul 2023, serviciul profesionist pentru situații de urgență și serviciile voluntare pentru situații de urgență au executat 13.897 misiuni în zona de competență, în medie 38,07 pe zi, numărul acestora crescând cu 2,75% față de anul 2022 când au fost executate 13.525 misiuni.

Față de anul 2022 când a executat 3040 misiuni, cu excepția intervențiilor echipajelor S.M.U.R.D., în 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a executat 2760 misiuni (aproximativ 7,56 intervenții/zi), din care:

 • 429 pentru stingerea incendiilor (15,51%);
 • 282 incendii de vegetație și altele (10,22%);
 • 477 misiuni pentru asistența persoanelor (17,28%);
 • 337 alte situații de urgență (12,21%)
  • 11 misiuni la inundaţii;
  • 112 misiuni la fenomene meteorologice periculoase;
  • 26 misiuni la epizootii (degajare lebede moarte de pe lacul Bâtca Doamnei);
  • 66 misiuni la evenimente publice de amploare care pot genera situații de urgență;
  • 6 misiuni la avarierea gravă a sistemelor de gospodărie comunală;
  • 93 misiuni pirotehnice;
 • 36 misiuni pentru protecția mediului (1,30%);
 • 501 alte intervenţii (18,15%) din care:
  • 53 misiuni pentru alte intervenţii;
  • 46 misiuni pentru salvări de animale;
  • 115 misiuni pentru transport apă menajeră;
  • 284 misiuni pentru asigurare/supraveghere zonă de producere probabilă a situaţiilor de urgenţă (accidente rutiere, țeavă de gaz, aterizări/decolări elicoptere);
  • 3 misiune la o explozie neurmată de incendiu;
 • 150 misiuni de sprijin (5,43%);
 • 59 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren (2,14%);
 • 490 misiuni de recunoașteri în teren și activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență (17,75%).

Comparativ cu anul 2022, numărul intervențiilor la care au acționat serviciile profesioniste și voluntare pentru situații de urgență a scăzut cu 9,21%, de la 3040 în 2022 la 2760 în 2023.

Echipa pirotehnică a executat 93 de misiuni, din care 62 de misiuni de cercetare, identificare, transport și distrugere a munițiilor rămase neexplodate din timpul războiului, 5 misiuni de distrugere muniție și 26 de misiuni de pregătire de specialitate în teren. Raportat la anul 2022 numărul misiunilor pirotehnice a scăzut cu 22,5%, de la 120 în 2022 la 93 în anul 2023.

În anul 2023, forțele de intervenție ale inspectoratului județean pentru situații de urgență au fost alertate și în 557 de situații care sau dovedit a fi alarme false, întors din drum și deplasări fără intervenție.

Repartiția situațiilor de urgență din punct de vedere al tipurilor de risc, situația aferentă anului 2023 se prezintă astfel:

 • 405 ca urmare a declanșării riscurilor naturale:
  • 123 fenomene hidrometeorologice periculoase;
  • 282 incendii de vegetație;
 • 93 ca urmare a declanșării riscurilor tehnologice
  • 93 de misiuni de asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată;
 • 26 ca urmare a declanșării riscurilor biologice:
  • 0 epidemii;
  • 26

Au fost monitorizate 2147 transporturi deșeuri periculoase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat județul nostru, față de 8230 în anul 2022.

În vederea reducerii timpului de răspuns la intervenții în scopul limitării pagubelor, participarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț a înregistrat o descreștere, numărul intervențiilor scăzând cu 20,19%, de la 961 în 2022 la 767, acestea acționând singure sau în sprijinul forțelor profesioniste pentru:

 • 261 misiuni la incendii;
 • 165 misiuni pentru incendii de vegetație și altele;
 • 19 misiuni pentru asistența persoanelor;
 • 152 misiuni pentru alte situații de urgență;
 • 4 misiuni pentru protecția mediului;
 • 86 misiuni pentru alte intervenții;
 • 5 misiuni de sprijin;
 • 24 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren;
 • 51 misiuni la activități de recunoașteri în teren.

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

Numărul solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenței medicale de urgență sau pentru efectuarea operațiunilor de descarcerare a fost în creștere în anul 2023, fiind executate 10.886 de misiuni (din care 1314 intervenții ale echipajelor de terapie intensivă mobilă), spre deosebire de anul 2022 când au fost executate 10.485 misiuni (din care 1308 intervenții ale echipajului de terapie intensivă mobilă).

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat și terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D. Neamț au executat misiuni pentru:

 • 766 misiuni – acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență;
 • 33 misiuni – descarcerarea la accidente rutiere;
 • 6 misiuni – asistența persoanelor blocate în apartamente;
 • 1 misiune – asistența persoanelor degajate din accidente de muncă;
 • 1 misiune – asistența persoanelor degajate din alte cauze;
 • 2 misiuni – asistența persoanelor – căutare salvare în mediul acvatic;
 • 2 misiuni – epidemii;
 • 47 misiuni – alte intervenții la alte situații de urgență;
 • 23 misiuni – misiune de sprijin la ajutor medical de urgență;
 • 5 misiuni – misiuni de sprijin la descarcerare.

În 2023, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asistență la 10.901 persoane (10.416 adulți și 485 copii).

DISPECERIZAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În anul 2023, numărul apelurilor primite în Dispeceratul integrat ISU – Ambulanță Neamț păstrează trendul ultimilor ani, primindu-se 136.570 apeluri (132.395 în 2022) prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112” (aprox. 374 apeluri/zi). Vârfurile se înregistrează în perioada de vară, de Paști și de Crăciun.

Situația mesajelor transmise prin RO-ALERT se prezintă astfel:

Tipul de risc Nr. alerte 2022 Nr. alerte 2023
Fenomene hidro-meteo 8 4
Epidemii 26 0
Poluare ape 0 2
Atenționare trafic 0 1
Incendii 1 1
Animale agresive 11 137
TOTAL 46 145

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

Pe timpul misiunilor, dar și al activităților de pregătire, ne-am bucurat de sprijinul Instituției Prefectului, Consiliului Județean Neamț, al primarilor din județ și în mod special al celor din municipiile Piatra Neamț și Roman, din orașul Târgu Neamț și comunele Poiana Teiului și Poienari – acolo unde avem dislocate subunitățile de intervenție, colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, polițiști și jandarmi nemțeni, al colegilor din Ministerul Apărării Naționale, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul de ambulanță al județului Neamț, Inspectoratul de Stat în construcții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, S.T.S. – Biroului „112” Neamț, precum și din celelalte instituții reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

În anul 2023, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit în cadrul a 37 de ședințe extraordinare ca urmare a manifestării unor situații de urgență, fiind emise 29 de hotărâri.

PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Pe parcursul anului 2023 Centrul operațional a organizat și desfășurat 4 exerciții tactice județene, la nivelul subunităților de intervenție fiind executate un număr de 59 de exerciții cu forțe și mijloace în teren.

În anul supus evaluării, s-au planificat și desfășurat 20 exerciții de alarmare publică la localități. Concomitent cu exercițiile de alarmare publică, s-au desfășurat și exerciții de aplicare a regulilor de comportare în cazul producerii unor situații de urgență.

În conformitate cu Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2023, la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, au fost planificate 87 de persoane cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală. Situația participării la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 a fost de 96,5%.

Pe parcursul anului 2023 au fost verificate 13 Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență, în ceea ce privește respectarea criteriilor operaționale, încadrarea cu personal și dotarea acestora. În vederea pregătirii profesionale a personalului angajat și voluntar din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, ISU Neamț a organizat și condus pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a șefilor serviciilor voluntare.

În anul 2023 au fost avizate 10 de servicii voluntare pentru situații de urgență, până la această dată fiind avizate 81,9% din totalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență. În anul 2023, au fost emise 7 avize pentru înființare/sectoare de competență ale SPSU.

Personalul SPIRC a urmărit ducerea la îndeplinire a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023, document care include și Activitățile ce urmează a se desfășura de către Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din județul Neamț, documentul fiind aprobat prin Ordinul prefectului nr. 57 din 09.02.2023

Având în vedere numărul mare de cercuri tehnico-aplicative de elevi participante, 57 la Prietenii pompierilor și 102 la Cu viața mea apăr viața, în luna mai au fost organizate etape de zonă și ulterior au fost organizate etapele județene. La CVMAV Școala Gimnazială Pângărați a obținut locul I la ciclul gimnazial și Liceul Bicaz locul I la ciclul liceal. La Prietenii pompierilor,  la echipajele de fete podiumul a fost ocupat de elevii școlilor gimnaziale Girov, Brusturi și Oniceni iar la echipajele mixte de către școlile gimnaziale Girov, Brusturi și Ceahlău. În luna iulie trei echipaje de elevi au participat la etapa națională a concursului „Prietenii Pompierilor”, organizat de I.S.U. Vâlcea: un echipaj de băieți și un echipaj de fete de la Școala Gimnazială „Prof. Ghe. Dumitreasa” – Girov și un echipaj de băieți/mixte al Școlii Gimnaziale „Ieremia Irimescu” din localitatea Brusturi.

Se remarcă rezultatul istoric obținut de lotul sportiv al unității, care, în perioada 28.08 – 31.08.2023, a participat la “Etapa finală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență” desfășurată în municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj, obținând locul I la probeleScara de fereastră” și “Realizarea dispozitivului la motopompă”, toate culminând cu locul I în clasamentul general pe echipe, sinonim cu obținerea Titlului de Campioni Naționali și acordarea trofeului “Căpitan Pavel Zăgănescu”.

LOGISTICĂ

Cele mai semnificative activități desfășurate în domeniul patrimoniului imobiliar pe parcursul anului 2023 au fost următoarele:

 • A fost finalizată procedura de depunere a documentelor necesare realizării investiției Construire Pavilion Administrativ și sediu Detașament de pompieri Piatra Neamț, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, str. Cuiejdi, nr. 34, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, ultimul astfel de document fiind acordul emis de ISU Neamț în luna septembrie. Valoarea estimată a acestei investiții va fi de 30 de milioane de lei;
 • În luna ferbuarie a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul Reabilitare termică, energetică și modernizare Pavilion administrativ Detașament de pompieri Roman, investiție ce urmează a fi realizată prin PNRR – Componenta 5 – Valul renovării, pentru obiectivul. Pe parcursul anului 2023 a fost finalizată etapa de proiectare și ulterior a fost elaborat caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor, la finalul anului făcându-se evaluarea ofertelor. Valoarea acestei investiții este de 6 milioane de lei fără TVA;
 • Prin HGR 1130/2023 au fost finalizate demersurile pentru preluarea terenurilor în vederea construirii de noi subunități prin programul de Dezvoltare Durabilă în orașul Bicaz, orașul Roznov și comuna Dragomirești.
 • Au fost finalizate lucrările de reparații de la clădirea din strada Dumbravei;

În lunile martie, iunie și octombrie, s-a recepționat ca urmare a derulării contractelor de achiziție publică din cadrul Proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență ”VIZIUNE 2020”, câte o autospecială de stingere cu apă și spumă de tipul AT 4003, marca MAN, model TGM, acestea fiind alocate la drepturi în cadrul Detașamentelor de pompieri Piatra-Neamț, Roman și Târgu Neamț.

În luna iulie, s-a recepționat, un post medical avansat tip I, acesta fiind încadrat la Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț.

În luna august, urmare a donației de la Organizația Internațională a Migrației s-a recepționat de la I.G.S.U. o autospecială de transport efective de 8+1 locuri, marca Volkswagen, model Transporter, aceasta fiind alocată la drepturi în cadrul Detașamentului de pompieri Târgu-Neamț.

În lunile septembrie și decembrie s-a recepționat, urmare a repartizării în cadrul Proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență ”VIZIUNE 2020”, câte o autospecială de stins incendii cu apă și spumă, cu capacitatea de 10.000 litri, marca Renault, model HD009, fiind alocate la drepturi în cadrul Detaşamentelor de pompieri Roman și Târgu Neamț.

Tot în luna septembrie, s-a recepționat o autospecială de primă intervenție pentru lucrul cu apă la înaltă presiune și hidroperforare, marca Iveco, model 70C18,  aceasta fiind alocată la drepturi în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț.

În luna noiembrie, s-a recepționat o autospecială tip punct de comandă mobil, marca Mercedes-Benz, model Sprinter, care a fost alocată la drepturi în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț.

În luna decembrie, s-a recepționat un ventilator pe remorcă tip Leader Easy 2000, acesta fiind alocat la drepturi în cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț.

De asemenea, s-a recepționat, o pernă de salvare de la înălțime de la 16 metri.

Au mai fost recepționate, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității la de intervenție la urgențe medicale”, patru ambulanțe tip A2 care au fost predate ulterior către Serviciul de Ambulanță Județean Neamț. Tot în luna decembrie, s-au recepționat, urmare a Programului Operațional Regional 2014-2020, două complete tip “autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile”, care au fost predate ulterior către Serviciul Public Județean Salvamont Neamț și a unui complet tip „autospecială pentru acces în zone greu accesibile”, care a fost predat către Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț.

Asigurarea finanțării de la Consiliul Județean Neamț

Pentru anul 2023, de la bugetul Consiliului Județean Neamț au fost alocate, conform prevederilor O.G. nr. 25/2004, O.G. nr. 88/2001 și O.U.G. nr. 191/2005, fonduri în valoare de 371.205,90 lei Titlul II – bunuri și servicii, 718.257,21 Titlul XIII – investiții.

Majoritatea sumelor alocate au fost folosite la plata utilităților necesare bunei funcționări a sediului din strada Mihail Sadoveanu nr. 16, precum și pentru funcționarea tehnicii și aparaturii din dotare, asigurând astfel buna executare a unor misiuni, precum:

 • Asanarea pirotehnică;
 • Activitatea de îndrumare și control la autoritățile locale;
 • Monitorizarea unor factori de risc ce pot genera situații de urgență;
 • Evaluarea pagubelor produse de dezastre;
 • Transmiterea avertizărilor către autoritățile administrației publice locale privind posibilitatea producerii unor situații de urgență, precum și activitatea de secretariat tehnic permanent al C.J.S.U.

În anul 2023 s-a finalizat construirea sediului Gărzii nr. 2 Poiana Teiului de către Consiliul Județean Neamț, valoarea investiției fiind de 1,6 milioane lei.

Pe parcursul anului 2023 a fost finalizată proiectarea și au fost parcurse etapele de achiziție a lucrărilor de construire pentru un sediu nou pentru Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț  iar în luna octombrie 2023 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, Consiliul Județean Neamț alocând un buget de 1 milion de lei pentru această lucrare până la finalul anului 2023, valoarea totală fiind de 7,7 milioane lei.

Petiții, verificarea și cercetarea reclamațiilor, sesizărilor și/sau de fond, tematice și inopinate

Pe parcursul anului 2023 au fost soluționate 139 de petiții, 21 au fost reveniri cu aceeași problemă și 118 au fost sesizări ale cetățenilor. Din totalul petițiilor, 17 au fost primite prin poștă, 89 prin e-mail și 33 depuse personal la unitate. Ca urmare a repartizării acestora, 116 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 6 petiții au fost clasate direct, pentru 4 petiții au fost comunicate petenților precizările necesare privind posibilitatea legală de soluționare, iar 2 petiții sunt în curs de soluționare. 7 persoane au fost primite în audiență de conducerea inspectoratului, toate fiind consiliate.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2024

Obiective condiționate de mediul extern:

 1. Mutarea în sediul nou construit de Consiliul Județean Neamț pentru Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului;
 2. Continuarea inițiativei demarate în anul 2020 de construire a unui sediu nou al inspectoratului prin intermediul Companiei Naționale de Investiții;
 3. Continuarea și finalizarea lucrărilor de construire la noul sediu al Detașamentului de pompieri Târgu Neamț;
 4. Continuarea demersurilor de înființare, prin fonduri europene accesate de IGSU, a unor noi puncte de lucru în orașul Bicaz, orașul Roznov și comuna Dragomirești pe terenurile preluate în anul 2023 de la autoritățile publice;

Obiective din competența mediului intern:

 1. Creșterea nivelului de pregătire pentru personalul nou încadrat în ultimii ani;
 2. Continuarea dezvoltării cunoștințelor profesionale ale personalului, perfecționarea deprinderilor și abilităților în domeniul specific de activitate; lărgirea ariei cunoștințelor și dezvoltarea competențelor, dobândirea unor cunoștințe de vârf în domeniul de activitate, pentru a îndeplini în condiții optime misiunile ce revin unității;
 3. Continuarea procesului de digitalizare a documentelor operative și a celor de prevenire pentru eficientizarea activității inspectoratului;
 4. Consolidarea capacității de răspuns și capacitarea tuturor entităților cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență de a acționa în sistem integrat, pe principiul subsidiarității în gestionarea situațiilor de urgență.

Peste ani, când vom privi către 2023, consider că pentru ISU Neamț se vor cristaliza următoarele elemente majore: misiunea de stingere a incendiilor din Franța, câștigarea etapei naționale a concursurilor profesionale ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, încadrarea funcției de preot militar, investiția de 1,2 milioane euro prin PNRR de la Detașamentul de Pompieri Roman și începerea investiției de 1,2 milioane euro de la Detașamentul Târgu Neamț.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *