Istoria pompierilor nemțeni

Publicat in File de istorie pe 16th august, 2022

De când se face prevenirea incendiilor în Neamţ?

În acest număr al revistei vom continua prezentarea istoriei pompierilor nemţeni, urmărind modul în care se desfăşura la început de secol XX activitatea de prevenire a incendiilor. După cum vă precizam şi în precedentul articol, activitatea desfăşurată de pompierii nemţeni o deducem din corespondenţa purtată de aceştia cu autorităţile locale şi cu operatorii economici.

Astfel, în domeniul prevenirii incendiilor, după implicarea primăriei Piatra Neamţ în activitatea de reglementare a activităţii de curăţare a coşurilor de fum, identificăm, în anul 1925, primul proces-verbal de control, datat 18 iunie 1925. Acest document a fost întocmit de comandantul Secţiei de pompieri Piatra Neamţ, domnul sublocotenent Tofan, la o fabrică de prelucrare a lemnului. Remarcăm faptul că în structura  documentului nu există o abordare a neregulilor constatate ci doar o trecere în revistă a existentului de materiale necesare intervenţiei în caz de incendiu, precum şi impunerea unor măsuri necesar a fi respectate. Trebuie să spunem că în urma analizei acestui document constatăm că acesta respectă o mare parte a cerinţelor legislaţiei actuale în domeniu, în sensul că acesta conţine: datele de identificare a celui care execută controlul, baza legală, obiectivul controlat, ştampila şi semnătura.

O cerinţă a legislaţiei actuale în ceea ce priveşte executarea controalelor este ca cel controlat să informeze în scris inspectoratul despre stadiul soluţionării neregulilor constatate pe timpul controalelor. În mod similar, în anul 1925 am identificat o serie de adrese a unor operatori economici către primăria Piatra Neamţ, prin care aceştia informează despre măsurile adoptate în urma controalelor de prevenire a incendiilor. Cel mai relevant document în acest sens este cel transmis de operatorul economic Moldova, Industrie de Lemnărie, la data de 15 iulie 1925, din care rezultă că obiectivul era echipat cu hidranţi de incendiu, în urma controlului realizându-se o dotare suplimentară a acestora cu furtunuri. Din documentele prezentate puteţi remarca atenţia acordată de operatorul economic aspectului adresei, această adresă întocmită în anul 1925 concurând, din acest punct de vedere, fără probleme cu unele realizate la nivelul anului 2013.

La 88 de ani de la întocmirea documentelor prezentate anterior, trebuie să reamintim că s-a păstrat această cerinţă de a prezenta stadiul soluţionării neregulilor constatate pe timpul controalelor, volumul de muncă fiind unul ceva mai ridicat. Astfel, dacă în 1929 s-au executat 13 controale de prevenire a incendiilor, în anul 2013 până la această dată s-au executat peste 1500 de controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Articol publicat in Revista „Salvatorii Nemteni”-nr.5/2013/ Autor: Mr. Mihai Ciprian MITREA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *